(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
24/01/2018 08:05:27

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc:Tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường  vào ngày 24/01/2018 tại Sở GDCK TP.HCM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ


Về việc:Tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường  vào ngày 24/01/2018 tại Sở GDCK TP.HCM

Sở GDCK TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018. Được sự đồng ý của UBCKNN, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

 Sở GDCK TP.HCM xin cám ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ