(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
08/03/2018 10:00:45
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TÂN KỲ


Tổng Công ty Đông Bắc xin thông báo về việc thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ như sau:

1.         Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân kỳ

-          Địa chỉ: Khu C, KCN Nam Cấn, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

-          Điện thoại: 0383.798.116       Fax: 0383.798116

2.         Ngành nghề kinh doanh chính: Khác thác và thu gom than cứng/than non/than bùn, khai thác quặng sắt/quặng kim loại quý hiếm, khai thác đá/cát/sỏi/đất sét.

3.         Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (tương đương 550.000 cổ phiếu, mệnh giá 100.000đồng/cp)

Trong đó: Tổng Công ty Đông Bắc nắm giữ 99.000 cổ phiếu.

4.         Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

5.         Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

6.         Cổ phần chào bán:

-          Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

-          Mệnh giá:

100.000 đồng/cổ phiếu

-          Tổng số lượng cổ phần chào bán:

99.000 cổ phiếu

-          Giá khởi điểm:

101.000 đồng/cổ phiếu

7.         Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 99.000 cổ phiếu

8.         Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

Số 02 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

9.         Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành.

10.     Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc:

-          Thời gian: Từ 07/03/2018 đến 15h30 ngày 20/03/2018 (sáng từ 8h30 đến 11h30 – chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc) 

-          Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha. Số 02 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

11.     Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: 

-          Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 21/03/2018

-          Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha. Số 02 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

12.     Thời gian và địa điểm đấu giá:

-          Thời gian: 10h00 ngày 22/03/2018

-          Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha. Số 02 – Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

13.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 23/03/2018 đến 16h00 ngày 26/03/2018

14.     Thời gian hoàn trả tiền cọc:  Từ ngày 23/03/2018 đến 26/03/2018

Thông tin chi tiết về Doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá thoái vốn cổ phần Nhà nước của Tổng Công ty Đông Bắc tại Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ xin vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và trang web: www.apsc.vn; www.tongcongtydongbac.com.vn

Tài liệu liên quan:
1. Cong van chap thuan UBCKNN.pdf
2. Cong van 7622.pdf
3. Ban CBTT.pdf
4. Tai lieu xac nhan co phieu so huu.pdf
5.1. Bao cao tai chinh 2016.pdf
5.2. Bao cao tai chinh 9T2017.pdf
6. Quy che dau gia co phan (Sign).pdf
7. Don dang ky dau gia.rar

Dịch vụ