(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
12/10/2018 17:16:53
Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-         Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018: 03/10/2018

-         Thời gian thực hiện: 22/10/2018

-         Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha – Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-         Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

+ Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

+ Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.3 933 4666 -    Fax: 024.3 933 4997

Thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty www.apsc.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Văn bản đính kèm 



Dịch vụ