(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
28/05/2020 08:58:26
Công ty CP Chứng khoán Alpha công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty CP Chứng khoán Alpha công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 28/05/2020 như sau:

1. Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của chị Vũ Thúy Anh
2. Bổ nhiệm chị Dương Thị Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 

Dịch vụ