(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
21/10/2020 15:35:53

Công ty CP Chứng khoán Alpha công bố thông tin mở Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBCK ngày 21/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Alpha (APSC) công bố thông tin về việc thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

Tên văn phòng đại diện: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha – Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

File đính kèm 

Dịch vụ