(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
16/07/2020 16:47:38
Công bố thông tin điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động CTCK.
Công ty cổ phần chứng khoán Alpha thông báo ngày 16/07/2020 công ty được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK với nội dung:
Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam
Chức danh: Tổng Giám Đốc
( File đính kèm )

Dịch vụ