(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
05/06/2020 16:06:50

APSC Thông báo ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

Hiện tại hệ thống giao dịch trực tuyến tại địa chỉ https://ot.apsc.vn đang được nâng cấp. Nên công ty cổ phần chứng khoán Alpha thông báo công ty ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyển kể từ ngày 06/06/2020

 

Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận giao dịch 024 39334666 ext 101-103.

Dịch vụ