Hướng dẫn giao dịch tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty

I/ Nộp tiền, chuyển khoản tiền vào tài khoản:

Khách hàng tới các chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng BIDV nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty theo nội dung sau:

Chủ tài khoản/Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: 1221.0000. 236210

Tại Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản 036C…… - <tên chủ tài khoản>

 

II/ Rút tiền, chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản

Để rút, chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty khách hàng có thể thực hiện các cách thức sau:

-         Tới Quầy Giao dịch của Công ty lập ủy nhiệm chi chuyển tiền về tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng bất kỳ tại Việt Nam.

-         Thực hiện chuyển khoản tiền trên hệ thống giao dịch online của Công ty (trong trường hợp khách hàng đã đăng ký với Công ty).

-         Gửi ủy nhiệm chi đã có đầy đủ nội dung và chữ ký của khách hàng qua đường thư tín. Khi Công ty nhận được ủy nhiệm chi của khách hàng gửi, Công ty sẽ xác nhận lại với khách hàng bằng điện thoại trước khi thực hiện nghiệp vụ.

Lưu ý:

-         Các ủy nhiệm chi Công ty nhận được trước 15h45’ sẽ được thực hiện trong ngày, các ủy nhiệm chi Công ty nhận được sau thời gian này sẽ được chuyển sang thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

-         Công ty chỉ thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán mở tại BIDV nên tốc độ chuyển tiền phụ thuộc vào thời gian chuyển tiền của BIDV.

-         Phí chuyển tiền căn cứ theo biểu phí của BIDV.

Dịch vụ