(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
07/01/2014 11:07:26
Thông báo kết quả đăng ký bán đấu giá cổ phần của:
1). Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng  - Công ty Nền móng và Xây dựng 20: /msstar/uploads/THONG BAO KQDKDG LICOGI20.xls
2). Công ty Lắp máy Điện nước: /msstar/uploads/THONG BAO KQDKDG WEMICO.xls
Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ