(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
16/12/2013 17:02:24
Thông báo bán đấu giá cổ phần của LICOGI 20
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.
Tài liệu đính kèm:
1. Quy chế đấu giá: /msstar/uploads/Quy che ban dau gia LICOGI20.doc
2. Thông tin về doanh nghiệp: /msstar/uploads/Thong tin ve doan nghiep LICOGI20.doc
Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ