(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
24/12/2015 10:36:47
Rút ngắn thời gian thanh toán T+2
Ngày 18/12/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-VSD. Theo quy chế này, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ T+3 xuống còn T+2, tức ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch.
Trân trọng.
Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ