(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
03/10/2017 11:03:53
Bộ Tài Liệu Chứng Quyền Có Đảm Bảo
Để chuẩn bị ra mắt sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo và phổ biến kiến thức giúp Nhà đầu tư có thể tham khảo và giao dịch sản phẩm này, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã hoàn thiện "Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có đảm bảo" trên website của HOSE đường dẫn sau: 
Slide minh hoạ sản phẩm

Trân trọng cảm ơn.
Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ