Lưu ký

Lưu ký chứng khoán là hoạt động mà APSC cung cấp cho khách hàng tiện ích ký gửi và bảo quản chứng khoán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Đây là một hoạt động nghiệp vụ cơ bản của APSC.

Với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, các giao dịch của khách hàng được thực hiện một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng.

Hướng dẫn lưu ký

Dịch vụ