BIỂU PHÍ DỊCH VỤ Áp dụng từ ngày 10 tháng 11 năm 2017

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Áp dụng từ ngày 10 tháng 11 năm 2017

STT

Dịch vụ

Mức phí

Ghi chú

I

Mở tài khoản

Miễn phí

 

II

Phí giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch

 

 

1

Cổ phiếu (đặt lệnh trực tiếp)

 

Tính trên tổng Giá trị giao dịch (SL* giá) trong ngày

 

Dưới 100.000.000 đồng

0.4%

 

 

Từ 100.000.000 đồng  đến dưới 500.000.000 đồng

0.35%

 

 

Từ 500.000.000 đồng  đến dưới 1.000.000.000 đồng

0.3%

 

 

Từ 1.000.000.000 đồng trở lên

0.25%

 

2

Chứng chỉ quỹ (đặt lệnh trực tiếp)

0.3%

 

3

Cổ phiếu, chứng chỉ (đặt lệnh trực tuyến)

0.25%

 

4

Trái phiếu niêm yết

0.1%

 

5

Sửa lỗi giao dịch

0.1% giá trị giao dịch

Tối thiểu: 500.000 đồng

Lỗi giao dịch do NĐT thực hiện

III

Lưu ký

 

Thu theo tháng

1

Chứng khoán chưa đăng ký lưu ký

Miễn phí

 

2

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch

0.4 đồng/CP, CCQ/tháng

 

3

Trái phiếu niêm yết

0.2 đồng/TP/tháng

 

4

Phí chậm trả

Theo quy định của APSC tại từng thời điểm

 

IV

Chuyển khoản chứng khoán

 

 

1

Chuyển khoản chứng khoán bán thực hiện giao dịch qua SGDCK

Miễn phí

 

2

Chuyển khoản chứng khoán tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của NĐT

1 đồng/CK

Tối thiểu: 100.000 đồng/hồ sơ

Tối đa: 500.000 đồng/mã CK

 

3

Chuyển khoản chứng khoán cho, biếu, tặng, thừa kế

- Đối tượng nộp phí: bên nhận chuyển nhượng

- Mức giá tính phí: mệnh giá

0.2% giá trị GD

Tối thiểu: 100.000 đồng

Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống GD (không bao gồm thuế TNCN theo luật định 0.1% GTGD)

4

Chuyển quyền sở hữu của cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

0.2% giá trị GD

Tối thiểu: 100.000 đồng

Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống GD (không bao gồm thuế TNCN theo luật định)

5

Chào mua công khai

- Đối tượng nộp phí: bên chào mua và bên bán

- Mức giá tính phí: giá giao dịch

Bằng mức phí giao dịch CK niêm yết

(Không bao gồm thuế TNCN theo luật định )

 

 

6

 

 

Chuyển khoản chứng khoán đăng ký lưu ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch

 

- APSC thu:        0.25% (SL*Giá GD)

- VSD thu:

0.1% (SL*Mệnh giá)

 (Bên mua và bên bán đều phải chịu phí)

 

(Không bao gồm thuế TNCN theo luật định )

V

Chuyển tiền thanh toán

 

 

1

Đối với các tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại APSC

 

 

a

Cổ tức (đã khấu trừ tại nguồn thuế TNCN theo luật định)

Miễn phí

 

b

Chuyển tiền trong cùng hệ thống

Miễn phí

 

c

Chuyển tiền ra bên ngoài

Theo biểu phí của Ngân hàng thanh toán

 

2

Đối với các tài khoản tiền gửi thanh toán NĐT trực tiếp mở tại Ngân hàng thanh toán

Theo biểu phí của Ngân hàng chỉ định thanh toán

 

VI

Dịch vụ tài chính hỗ trợ

 

 

 

Ứng trước tiền bán chứng khoán

0.046%/ngày

Có thể thay đổi theo quy định của APSC tại từng thời điểm

 

Cho vay ký quỹ chứng khoán

1.38%/tháng

VII

Dịch vụ khác

 

 

1

Môi giới mua bán chứng khoán OTC

0.5%/giá trị GD

 

2

Chuyển nhượng CP trong trường hợp APSC quản lý cổ đông theo ủy quyền của tổ chức phát hành

0.25%/giá trị GD

Tối thiểu: 100.000đ

Tối đa: 10.000.000đ

Không bao gồm thuế TNCN theo luật định

3

Cấp lại sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trong trường hợp APSC quản lý cổ đông theo ủy quyền của tổ chức phát hành

100.000đ/1 lần

 

4

Chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận cho, biếu, tặng, thừa kế

100.000đ/1 lần

Không bao gồm thuế TNCN theo luật định

5

Phong tỏa tài khoản hoặc chứng khoán trên tài khoản theo yêu cầu

100.000đ/lần

 

6

Cung cấp sao kê tài khoản

Miễn phí

 

7

Xác nhận số dư tài khoản (tiền, chứng khoán) theo yêu cầu của NĐT

50.000đ/bản

 

8

Dịch vụ SMS thông báo biến động tiền gửi trên tài khoản tiền gửi mở tại APSC

Miễn phí

 

9

Dịch vụ SMS thông báo kết quả GD khớp lệnh

Miễn phí

 

                                                                                                     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA

Dịch vụ