AGR - CTCP Chứng khoán NHNN và PTNT Việt Nam

Cập nhật lúc 00:07 Thứ Năm, 26/11/2020

5.17

0.09 (1.74 %)

Giá tham chiếu 5.26
Giá cao nhất 5.25
Giá thấp nhất 5.13
Khối lượng 4,944
GDNN (KL Mua) 255
Room NN còn lại 0
Đơn vị giá: 1,000 VNĐ
đv Klg: 1 cp

Dịch vụ