ABI - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Cập nhật lúc 23:56 Thứ Tư, 25/11/2020

35.10

0.50 (1.42 %)

Giá tham chiếu 34.60
Giá cao nhất 35.20
Giá thấp nhất 34.60
Khối lượng 100
GDNN (KL Mua) 0
Room NN còn lại 15,132,672
Đơn vị giá: 1,000 VNĐ
đv Klg: 1 cp

Dịch vụ