Alpha

Quy định chia sẽ ý kiến

Alpha hoan nghênh các ý kiến, quan điểm hay bình luận của bạn nếu bạn chấp thuận mọi điều khoản sau đây:

1. Không tải lên Alpha bất kỳ thông tin, dữ liệu, file, text, đường link, phần mềm hoặc các tư liệu khác (gọi chung là Nội dung) bất hợp pháp, phỉ báng, xuyên tạc, phân biệt đối xử cá nhân hoặc thực thể khác.

2. Không sử dụng ngôn ngữ thô lỗ, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm về Nội dung đăng tải lên Alpha.

4. Alpha có thể biên tập các ý kiến bình luận mà vẫn giữ đúng nội dung.

5. Alpha có thể sử dụng, phát hành hoặc xóa những ý kiến bình luận đã đăng mà không cần phải được sự đồng ý của bạn.

6. Alpha có thể liên lạc với bạn nếu quan điểm hay bình luận của bạn là mối quan tâm rộng lớn hơn đối với nhiều người sử dụng khác của Alpha.

7. Email của bạn sẽ được Alpha bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba.

8. Sử dụng font chữ UNICODE.

Cập nhật gần đây nhất ngày 01/12/2011