26/11/2018 11:15:00
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, ...

Vốn điều lệ thực góp: 88.485.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.780 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

2.323.616 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

2.323.616 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:

15h00 ngày 21/12/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ ngày 28/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:

Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018

File đính kèm:

Copyright © 2012 - Công ty cổ phần chứng khoán Alpha
Số giấy phép: 44/GP-TTĐT, Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 07/08/2008